Ons team

Bosmilieuadvies bestaat uit een team van drie gemotiveerde medewerkers die te allen tijde voor u klaar staan om u te ondersteunen en te adviseren in certificerings-trajecten en het aanvragen van vergunningen. Hieronder stellen wij ons graag aan u voor.

Geïnteresseerd in onze dienstverlening of benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Jakob Bos
Eigenaar/Directeur
Specialist Certificeringen, Keuringen Manager, Trainer BRL-cursussen, Adviseur Vergunningen

Jakob Bos

Eigenaar/directeur Bosmilieuadvies B.V.

De combinatie milieu en adviseren zit in mijn DNA. Van jongs af aan ben ik bezig met mijn omgeving en milieuproblemen. Op de lagere school begon het al ludiek met het oprichten van een politieke partij: Natuur En Milieu. Tijdens mijn studie HTS Milieukunde heb ik mij verder gespecialiseerd in de milieuproblematiek op het gebied van Grond- Weg en Waterbouw en hergebruik van grond -en bouwstoffen. Na enkele jaren werken in de milieuadviessector ben ik in 2005 mijn eigen bedrijf, Bosmilieuadvies, gestart. De term rentmeesterschap speelt hierin een grote rol. Ik wil iets nuttigs voor de wereld betekenen en bijdragen aan een gezonde en leefbare planeet. Goed rentmeesterschap betekent voor mij onder andere meer (afval)producten zoveel mogelijk hergebruiken. Daarom helpt Bosmilieuadvies bedrijven en overheden met vergunningen, certificeringen en daarnaast grond- en bodembemonstering, via ons zusterbedrijf BGLM. Dankzij mijn technische achtergrond kan ik soepel aansluiten bij de wereld van de aannemerij en bouw- en afvalstoffen. Centraal staat dat ik mensen wil helpen om problemen op te lossen en ze vooruit te helpen.

Ook al heb ik een bescheiden karakter, ik ben wel overtuigd van mijn eigen mening. Mijn expertise, die ik de afgelopen 20  jaar heb opgebouwd, gebruik ik graag voor overwogen adviezen. Daarom draai ik bijvoorbeeld mee in verschillende adviescommissies, zoals voor diverse BRL’s (Beoordelingsrichtlijnen). 

Met Bosmilieuadvies wil ik de hoogste kwaliteit bieden. Door onze kleine omvang kunnen we wendbaar en bereikbaar zijn en snel reageren op vragen van klanten. Ik hou van direct en persoonlijk contact met de klant, met een sterk onderling vertrouwen. Humor en goede sfeer vormen hierin de rode draad.

Peter Mulder
Adviseur Vergunningen Management
Omgevingsmanagement, Milieu, Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen

Peter Mulder

Vergunningenmanager en -coördinator

In mijn studie Natuurwetenschappen sprak mij – naast de natuurwetenschappelijke vakken – vooral de juridische kant, wetten en regelgeving, aan. Dat geldt nog steeds. In mijn werk als vergunningenmanager en -coördinator vind ik het boeiend om de wetten, en de interpretatie daarvan in jurisprudentie, te kunnen gebruiken binnen projecten. Steeds stel ik de vraag: kunnen we daarmee iets voor óns project? Via Jakob, die ik al vele jaren ken, ben ik in dit vak beland. De inhoud sluit perfect aan bij mijn interesses. Ik vind (civiele) projecten en ontwikkelingen interessant, omdat je veel zaken moet uitzoeken: hoe zit het project in elkaar, welke werkzaamheden gaan plaatsvinden, wie heeft welke kennis en welke vergunningen zijn wél en niet nodig? Vervolgens haal ik al deze gegevens op en bundel ze. Dat betekent veel contacten met partijen, van gemeentes, provincie en Rijkswaterstaat tot ProRail. Om een projectaanvraag optimaal te begeleiden, moet ik de details van het project begrijpen. Zo moet ik weten hoe een dijk kan worden versterkt, welke bouwmethodes worden toegepast, noem maar op.

Mooi in dit vak vind ik de dynamiek, ik weet nooit hoe mijn dag gaat lopen. Ik hou ervan om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen. Dat vraagt om snel schakelen en meerdere dingen tegelijk kunnen doen. Om het overzicht te behouden, zorg ik voor een heldere structuur en schema’s voor het opslaan en terugvinden van gegevens. Mijn exacte achtergrond komt hierbij goed van pas.

Ik ben sociaal ingesteld en hou enorm van gezelligheid en een goede sfeer. In mijn werk vind ik teamgeest erg belangrijk. Niet alleen intern bij Bosmilieuadvies, maar ook extern, rondom projecten. Elke klant of samenwerkingspartner zie ik als mens met wie ik een persoonlijke relatie heb of ontwikkel. Interesse in elkaar en het onthouden van persoonlijke zaken vind ik cruciaal voor een duurzame samenwerking.

Ronald Blom
Adviseur Vergunningen Management
Omgevingsmanagement, Milieu, Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen

Ronald Blom

Adviseur vergunningen en certificeringen

Na mijn studie Sociale Geografie & Planologie werkte ik bij verschillende werkgevers. Daarbij kwam ik  onder andere in aanraking met vergunningverlening. Aanvankelijk had dat niet mijn eerste interesse, maar dat veranderde in de loop van de tijd. Zo heb ik voor een werkgever een complete database gemaakt over het A15-project, omdat ik precies wilde weten hoe het in z’n werk ging. Na verloop van tijd ontdekte ik dat planologische voorbereiding en het aanvragen van vergunningen veel raakvlakken hebben.

Mijn vorige werkgever en Jakob Bos kenden elkaar goed, met als gevolg dat ik sinds 2018 lid ben van het team van Bosmilieuadvies. Het leuke in mijn werk is dat ik veel aspecten van de samenleving tegenkom, zoals demografie, bodem, water, het ontwerp van steden en bewegingen in de openbare ruimte. Dat sluit goed aan bij mijn brede interesse. Het geeft een kick om alle aspecten en gegevens bij elkaar te brengen. Die variatie vind ik heel belangrijk. Ik wil weten waarom iets zo is, dan kan ik het goed aan anderen uitleggen. Zo groeit mijn ervaring en dat komt altijd van pas bij een volgend project. Dat de lijnen binnen Bosmilieuadvies kort zijn, vind ik fijn. Van elkaar weten we precies waar we mee bezig zijn.

Als persoon ben ik vrij bescheiden en hoef niet per se op de voorgrond te staan. Maar ik ben wél een vastbijter en wil graag gelijk hebben. Mijn gedrevenheid en fanatisme zijn groot en ik wil altijd winnen. Oók in mijn vrije tijd, op de squashbaan of tijdens het hardlopen. Regelmatig doe ik meer dan echt nodig is. Dat komt ook door mijn grote verantwoordelijkheidsgevoel. Met het adviseren over de juiste vergunningen zit ik vooraan in projecten, want zonder vergunning geen project, en die verantwoordelijkheid geeft druk. Maar dat vind ik juist heel prettig. 

Heeft u een vraag? Stuur een email naar info@bosmilieuadvies.nl

Our Address

De Stuwdam 14B 3815 KM Amersfoort

Phone & Email

+31626698277
info@bosmilieuadvies.nl

Stay In Touch

Also find us on social Media