Vergunningen

In het oerwoud van de wet- en regelgeving is het als bedrijf lastig om de juiste weg te vinden. Met onze jarenlange expertise helpen wij u graag op weg en begeleiden u vanaf de aanvraag tot de verlening en de naleving van de vergunning.

In de vergunningen (WABO, Activiteitenbesluit, Wet milieubeheer, Waterwetvergunning, etc.) worden de voorschriften vastgelegd waarmee een bedrijf haar activiteiten uit kan voeren. Cruciaal hierbij is de aanvraag voor de vergunning die deel uitmaakt van de vergunning.

Begeleiding van aanvraag tot naleving
Wij begeleiden uw bedrijf van af het moment van de aanvraag tot naleving van de vergunning.
Kennispartner
Bosmilieuadvies is kennispartner op het gebied van milieuwetgeving.
Specialist in infrastructurele projecten
Veel ervaring in het begeleiden van grote aannemers bij infrastructurele projecten.

Milieu vergunningen

Bent u van plan een bedrijf op te richten of uw bedrijfsactiviteiten uit te breiden dan krijgt u meestal te maken met milieuwetgeving. Vanwege de voortdurende verandering in de wetgeving is het soms moeilijk hierin uw weg te vinden. Welke vergunningen zijn nodig? Aan welke eisen moet mijn bedrijf voldoen? Hoe kan ik mijn initiatieven binnen de wettelijke kaders realiseren? Voor dit soort vragen is Bosmilieuadvies uw kennispartner.

Door onze jarenlange ervaring met het adviseren van bedrijven op het gebied van (milieu-) vergunningen weten wij waar de mogelijkheden en kansen liggen voor uw project. Wij hechten hierbij veel waarde aan persoonlijk contact en een pro-actieve aanpak.

Hieronder een aantal van onze meest gevraagde producten: 

Haalbaarheidsonderzoeken
Bestemmingsplantoetsen
Juridisch advies tijdens bezwaar- en/of beroepsprocedures

Infra vergunningen

Bosmilieuadvies is gespecialiseerd in het begeleiden van grote aannemers bij infrastructurele projecten. Hierbij ondersteunen wij u op het gebied alle vergunning gerelateerde onderwerpen. Of het nu gaat om ondersteuning bij Tenders of tijdens de uitvoering van uw project; Bosmilieuadvies is uw partner die alle kennis op dit gebied in huis heeft.

Wij ondersteunen u onder andere op de volgende onderwerpen:

* Opstellen vergunningenscan;

* Opstellen omgevingsscan;

* Uitvoeren van vergunningenmanagement bij uw project;

* Risico-analyses in relatie tot vergunningen tijdens tenders en projecten;

* Juridisch advies tijdens bezwaar- en/of beroepsprocedures;

* Opstellen van juridische adviezen over diverse thema’s;

* Opstellen en bijhouden vergunningregister (bijvoorbeeld in beheerprogramma’s als Relatics);

* Analyse van vergunningvoorschriften en verwerken in eisenoverzicht;

* Maken vergunningen-opleverdossier voor opdrachtgever.

Voorbeelden van projecten

Verbreding A15

Verbreding A15
Wij zijn betrokken geweest bij de voorbereiding van vergunningen en haalbaarheidsonderzoeken ten behoeve van de aanleg en verbreding van de A15. Dit project werd uitgevoerd door een samenwerking tussen Ballast-Nedam, John Laing en Strukton.

Tweede Coentunnel Amsterdam

Tweede Coentunnel Amsterdam
Wij zijn betrokken geweest bij de voorbereidingen en het aanvragen van vergunningen en het doen van haalbaarheidsonderzoeken ten behoeve van de aanleg van de Tweede Coentunnel bij Amsterdam. Het project is uitgevoerd door Coentunnel Company; een samenwerking tussen o.a. Dura Vermeer en Arcadis.
Peter Mulder
Adviseur Vergunningen Management

Heeft u vragen over milieu & infra vergunningen?

Neem contact op met een adviseur.

Ronald Blom
Adviseur Vergunningen Management

Heeft u vragen over milieu & infra vergunningen?

Neem contact op met een adviseur.